×
Lägg till ram
Lägg till passepartout
Rensa urvalet Alla ramar kan hängas lodrätt eller vågrätt
ALLTID FRI FRAKT

Eftersom du som kund betyder allt för oss på Poppy Posters vill vi ge raka besked i alla lägen. Precis som hos alla seriösa butiker på nätet har vi tydliga villkor för vad som gäller när du köper en produkt hos oss. Genom att handla på Poppy Posters godkänner du de här köpvillkoren, därför är det viktigt att du läser igenom dem noga innan du genomför ditt köp.

Allmänt  – De allmänna villkoren (vidare benämnda ”Villkoren”) gäller när du som konsument (vidare benämnd ”Du”) gör en beställning hos www.poppyposters.se, och tillhörande sidor (vidare benämnt ”Hemsidan”). Avtal ingås mellan dig och Poppy Posters AB, organisationsnummer 559168-3619. Alla kontaktuppgifter och information om Poppy Posters finns på Hemsidan. Villkoren är endast gällande för dig som är konsument och som gör beställningar på Hemsidan. Poppy Posters reserverar sig för eventuella bild- och skrivfel på Hemsidan, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (t ex ändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information om att en vara finns i lager och slutförsäljning av varor. Poppy Posters har rätt att korrigera fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Har felaktigt pris angetts för en vara som Du har beställt så kommer Poppy Posters att meddela dig om det och invänta ditt godkännande av det ändrade priset innan Poppy Posters genomför beställningen. All bildinformation på Hemsidan ska helt och hållet ses som illustrationer. Illustrationerna (bilderna) garanterar inte varans exakta utseende. Poppy Posters ansvarar inte för information på Hemsidan som kommer från en tredje part. För att beställa på Hemsidan måste Du vara minst 18 år. Poppy Posters accepterar enligt svensk lag inte kreditköp för personer under 18 år. Poppy Posters förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar). Hemsidan, och allt innehåll på den, ägs av Poppy Posters eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Det betyder att varumärken, firmanamn, bilder och grafik, design, produktnamn, layout och information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Poppy Posters.

Avtal & Beställning  – För att genomföra ett köp på Hemsidan måste Du acceptera Villkoren. Genom att göra det förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet och godkänner att Du har tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Poppy Posters Integritetspolicy. Avtal om köp ingås först när Poppy Posters bekräftat din beställning och Du fått orderbekräftelse från Poppy Posters per e-post. Poppy Posters råder dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Poppy Posters kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Poppy Posters. Om beställningen återkallas så kommer Poppy Posters att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort för beställningen.

Kunduppgifter  – När Du registrerar ditt användarkonto och/eller ska göra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att uppgifterna som Du fyller i är korrekta och fullständiga och ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Poppy Posters behandling av personuppgifter finns i Poppy Posters Integritetspolicy. Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och/eller lösenord för någon obehörig och måste se till att handling med uppgift om användarnamn och/eller lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska genast anmäla till Poppy Posters om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om någon sådan anmälan inte gjorts. Om Poppy Posters misstänker att Du missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller bryter mot Villkoren har Poppy Posters rätt att stänga av dig. Poppy Posters har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

Priser, Avgifter & Betalning  – Vid beställning på Hemsidan gäller de priser som anges på Hemsidan. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat. Du kan betala på de sätt som anges på Hemsidan. Poppy Posters har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av Poppy Posters. Vid faktura- eller delbetalning kan Poppy Posters eller våra samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i så fall att upplysas om det. Poppy Posters förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Hemsidan.

Kampanjer & Erbjudanden  – Poppy Posters kan då och då erbjuda kampanjer på Hemsidan med förmånligare villkor än vad som framgår av de här Villkoren, t ex rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Poppy Posters i samband med kampanjen. Poppy Posters förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller Villkoren utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Hemsidan gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

Presentkort  – Presentkort som säljs på Poppy Posters är giltiga i två år från utfärdat datum och kan användas på Poppy Posters webbshop. När giltighetstiden gått ut kan kortet inte användas som betalmedel, inte återaktiveras och kvarvarande värde kan inte återbetalas. Ditt presentkort är en värdehandling som ska förvaras säkert och kan inte bytas mot pengar. Borttappat eller stulet kort ersätts ej.

Leverans & Transport  – Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Hemsidan. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Poppy Posters skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Hemsidan. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och det inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet. Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt, om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet kommer Poppy Posters att debitera dig en avgift på 300 kr.

Ångerrätt  – Vid köp av varor på Hemsidan gäller alltid 90 dagars ångerrätt. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Poppy Posters detta inom 90 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Ångerrätt eller bytesrätt gäller ej på fine art-printar. I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör således att gälla när Du bryter förseglingen. Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Poppy Posters. Skicka det till support@poppyposters.com eller info@poppyposters.com. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Du inte vill använda något av ovan nämnda alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se). Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 30 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Poppy Posters. Varan ska skickas väl inslagen i sin originalkartong och i fint skick. Returer ska göras till Poppy Posters enligt de metoder och anvisningar som anges på Hemsidan. När Du ångrar ditt köp betalar Poppy Posters tillbaka det belopp som Du betalat för varan, exklusive kostnaden för returfrakten (f n 69 kronor). På det belopp som ska återbetalas har Poppy Posters rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Poppy Posters betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Poppy Posters tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Poppy Posters får dock vänta med återbetalningen tills Poppy Posters tagit emot varan eller Du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig genom samma betalningsalternativ som Du valde vid beställningen, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

Garanti & Reklamation  – Vissa av Poppy Posters varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Hemsidan eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis. Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Poppy Posters så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Hemsidan. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har tre års reklamationsrätt på varor inköpta på Hemsidan. Poppy Posters står för returfrakten för godkända reklamationer. När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Poppy Posters att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Poppy Posters strävar efter att detta ska ske inom 14 dagar från det att Poppy Posters mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Poppy Posters förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Poppy Posters riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

Länkar  – Poppy Posters kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Poppy Posters kontroll, och webbplatser utanför Poppy Posters kontroll kan länka till Hemsidan. Även om Poppy Posters försöker säkerställa att Poppy Posters enbart länkar till webbplatser som delar Poppy Posters personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Poppy Posters inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella Hemsidan.

Force Majeur  – Poppy Posters ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Poppy Posters inte kunnat råda över, exempelvis allmän arbetskonflikt, extrema väderföhållanden, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Poppy Posters dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Poppy Posters rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

Ändringar av villkoren  – Poppy Posters förbehåller sig rätten att göra ändringar i de här Villkoren när som helst i tiden. Alla ändringar av Villkoren kommer att publiceras på Hemsidan. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Hemsidan), alternativt 30 dagar efter att Poppy Posters har informerat dig om ändringarna. Poppy Posters rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Hemsidan regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

Ogiltighet  – Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i de här Villkoren är ogiltig eller ej verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i så pass lång utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

Tillämplig lag & tvist  – Tvister ska i första hand lösas i samförstånd med Poppy Posters kundtjänst efter diskussion. Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Poppy Posters kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål genom denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol. Vid eventuell tvist följer Poppy Posters beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt ovan eller i sista hand av allmän domstol.

Villkoren har fastställts av Poppy Posters 20190307